joi. iun. 20th, 2024

Concediu de maternitate

Ce este concediul de maternitate?

Concediul de maternitate este acel concediu de care pot beneficia angajatele inainte si dupa nastere, in conditiile in care au contribuit la fondul national de asigurari de sanatate, cu plata unei indemnizatii aferente.

Cine poate beneficia de indemnizatie si concediu de maternitate?

Asiguratele sistemului public au dreptul, pe o perioda de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, din motive neimputabile lor, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

In ce conditii pot beneficia asiguratele de concediu si indemnizatie de maternitate?

Pentru a beneficia de concediu si indemnizatie de maternitate, asigurata trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 1 luna realizat in ultimele 12 luni anterior primei zile de concediu medical inscrise in certificatul medical.
Se valorifica pentru obtinerea indemnizatiei de maternitate perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratii:

  • au beneficiat de pensie de invaliditate;
  • au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.

Care este durata concediului de maternitate?

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioda de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.
Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina.
In situatia in care copilul s-a nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Care este cuantumul indemnizatiei de maternitate?
Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical.
Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Care sunt actele necesare pentru acordarea indemnizatiei si concediului de maternitate?

Concediul medical pentru maternitate se plateste in baza cererii tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap emis in conditiile legii.
Cererea tip pentru solicitarea drepturilor de asigurari sociale se depune la casele teritoriale de pensii:

  • de catre angajatori si institutia care administreaza bugetul pentru plata ajutorului de somaj;
  • de catre celelalte categorii de asigurati la data solicitarii prestatiei.

In ce conditii inceteaza plata indemnizatiei de maternitate?

Plata indemnizatiei inceteaza in ziua urmatoare celei in care:

  • beneficiarul a decedat;
  • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
  • beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;
  • beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Romania are incheiata conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

By Renata