Sat. Feb 4th, 2023

Facturi,si contabilitate

acum:

REGISTRU DE CASA
(Cod 14-4-7A si Cod 14-4-7bA)

1. Serveste ca:

– document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative;

– document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;

– document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.

2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati.

La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza.

Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.

Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2).

Exemplarul 1 ramane la casier.

4. Se arhiveaza:

– la casierie (exemplarul 1);

– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

– denumirea unitatii;

– denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;

– numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; incasari; plati;

– report/sold ziua precedenta;

– semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

Unitatea …………..

###################################################################

14-4-7/bA

REGISTRU DE CASa
(in valuta – Cod 14-4-7/aA si Cod 14-4-7/cA)

1. Serveste ca:

– document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative;

– document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;

– document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in valuta.

2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati in valuta.

in antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste. in coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana echivalentul acestora in lei, la cursul de schimb valutar din data efectuarii operatiunilor din documentele in care s-au consemnat acestea.

Valutele care apar in doua sau mai multe cursuri se trec in coloane diferite.

La sfarsitul zilei, randurile neutilizate se bareaza.

Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.

in cazul in care numarul valutelor si al cecurilor de calatorie incasate in cursul unei zile depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completeaza atatea file cate sunt necesare.

Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor valutare (exemplarul 2).

Exemplarul 1 ramane la casier.

4. Se arhiveaza:

– la casierie (exemplarul 1);

– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

– denumirea unitatii;

– denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;

– numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; felul valutei si cursul de schimb valutar pentru incasari si plati; incasari; plati; contravaloarea in lei;

– report/sold ziua precedenta;

– semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

By Renata